Proč LANO? Důvod vzniku, poslání a cíle organizace.

LANO existuje, aby na základě křesťanských principů napomáhalo ke kvalitnímu vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní i materiálové.MOTTO:„Náš svět prodělává krizi, ...která bezprostředně souvisí s duchovním stavem soudobé civilizace charakterizovaným...…

Continue Reading Proč LANO? Důvod vzniku, poslání a cíle organizace.