Hodnoty Lana z.s.

01.

Poslání

Na základě křesťanských principů napomát ke kvalitnímu vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní i materiální.

02.

Cíl

Ukázat mladým lidem, že živá víra v Boha je základem pro plnohodnotný a smysluplný život i ve 21. století.

03.

Filozofie práce

Skrze skupiny převážně mladých křesťanů z BJB Šumperk pomáhat svým bližním nabídkou programů ve zdravém prostředí na bázi etických a křesťanských hodnot.