vítejte na stránkách

Lano.cz

„Náš svět prodělává krizi, …která bezprostředně souvisí s duchovním stavem soudobé civilizace charakterizovaným… ztrátou jakékoli nadosobní mravní autority a vůbec jakéhokoli vyššího horizontu. Velký odklon od Boha, který v moderní době proděláváme a který nemá v historii obdoby, má své složité duchovní i kulturní příčiny.“


Václav Havel
Dálkový výslech