English camp 2018 a Sport camp 2018 – On The Road!

English camp 2018 a Sport camp 2018 – On The Road!

English camp On The Road 2018

English camp pro střední a vysoké školy

 

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí + tři denní Follow up v říjnu. 

V případě neúčasti na podzimní víkendovce není nárok na vrácení peněz.

Cena 3250,-      Termín: 30.6. – 7.7.2018

 

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

Platby posílejte na č.ú. : 196046894/0300 ČSOB, a.s. pobočka Špk

 

English Camp VS: 22+rrmmdd (datum narození)

 

další informace: Dada Stehlíková 777 552 459, da.stehlikova@seznam.cz
Video o campu: E-camp – promo video

Ubytování je zajištěno na hotelu Reoneo ve Vernířovicích.

 

letním English campu:

 • oblíbený a studenty vyhledávaný letní týdenní camp
 • akce je určena pro studenty od 15 do 25 let
 • campu se účastní skupina asi 18 američanů
 • průběh dne na campu:
  • ráno: procvičování konverzace angličtiny zábavnou formou v malých skupinkách (přibližně stejná úroveň AJ jednotlivých studentů s 1-2 mluvčími z USA)
  • odpoledne: aktivity dle svého výběru: sporty, hudba, výlety, umělecké aktivity,…
  • večer: bláznivé hry, zpěv, tanec, diskuse o životních otázkách z křesťanského pohledu; noční hry
 • atmosféra campu – energie, zábava, diskuse do hloubky… místo kde můžete rozvinout své dovednosti, uplatnit svůj talent, seznámit se s novými lidmi, možnost objevit nové pravdy,…

English camp je podporován městem Šumperk v rámci grantového systému logo špk 2012

 

 

 

 

Sport camp On The Road 2018

Sport camp pro střední a vysoké školy

 

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí + tři denní Follow up v říjnu.

V případě neúčasti na podzimní víkendovce není nárok na vrácení peněz.

Cena 3250,-      Termín: 30.6. – 7.7.2018

 

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

Platby posílejte na č.ú. : 196046894/0300 ČSOB, a.s. pobočka Špk 

 

Sport Camp VS: 55+rrmmdd (datum narození)

 

další informace: Josef Ostřanský 603 996 467, ostransky.j@seznam.cz

 

Ubytování je zajištěno na rekreačním a výcvikovém středisku Pastviny.

 

O letním Sport campu:

 • možnost sportovního uplatnění a zlepšení herních dovedností a fyzické kondice
 • tábor je určen pro lidi ve věku 15 až 25 let
 • studenti budou rozděleni do týmů, ve kterých budou soupeřit v různých hrách a sportech
 • nevhodné pro lidi bez základní sportovní kondice
 • campu se bude dost možná účastnit tým američanů
 • průběh dne na campu:
  • začíná se společnou snídaní, na kterou navazuje dopolední program
  • dopolední program se skládá z (1) tréninku techniky daného sportu a (2) kondičního tréninku (Trénink budou některé dny nahrazovat bojovky.)
  • po obědě následuje odpočinek a program odpolední, který se téměř vždy bude skládat z turnaje v daném sportu
  • večerní část programu zahrnuje seznamovací hry, camp dance a camp songs, program na hlubší životní téma a následná diskuze v rámci svého týmu
 • během tábora se studenti mohou těšit také na hry noční, výlet, olympiádu a talent show!

 Sport camp je podporován městem Šumperk v rámci grantového systému logo špk 2012