Sobota bez televize

zábava pro děti a rodiče

Programy Sobota bez televize jsou určeny pro děti ve věku 6 – 15 roků. Jedná se o program her a organizovaných činností včetně společného stravování, který probíhá v prostorách kluboven sborového domu BJB.

Do celodenního programu zařazujeme většinou hru florbal v tělocvičně, frisbee na hřišti, vánoční a velikonoční tvoření, volné plavání, výlety do přírody a popřípadě návštěvy muzeí apod.