• Subcribe to Our RSS Feed

TAMtam

Klub TAMtam TamTam-Logo WHITE

Zaměření klubu – děti ve věku 7 – 15 roků TAMtam je aktivitou občanského sdružení LANO . Toto občanské sdružení začalo svou činnost v srpnu 2004 a jedním z jeho programů je nabídka volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabších rodin a děti se sklonem k problémovému chování. Nepravidelná klubová setkání : TAMtam na ZŠ na Vrchlického ulici - činnost přerušena Aktivity klubu: Sportovní klub TAMtam florbal - pro děti 6-13 roků pravidelně každý pátek 17:00 na ZŠ Šumperk, Šumavská 21
  • vedoucí klubu : Mgr. Petr Málek, Jiří Jáně
  • kontakt: 777 106 422, 734 681 102
Víkendová setkání pod názvem Sobota bez televize - celodenní program pro děti  
Kontakt: Občanské sdružení LANO Nový Malín 682, Nový Malín 78803 Telefon 777 106 422
Aktivity v roce 2013 jsou podporovány z grantů Města Šumperka: Soboty bez televize (sobotní akce -celodenní , 4 v roce) - foto z akcí: Fotogalerie SBT 2009 Sobota bez televize - foto B.Pospíšilová Sobota bez televize 27.4.2013 SBT_2.11.2013   Okolupuťák - letní příměstký tábor TAMtam - florbal : pravidelně v pátek na ZŠ Šumavská 21 od 17:00 -18:30 vedoucí klubu:
  • Mgr.Petr Málek, kontakt : 777 106 422
  • Jiří Jáně, kontakt : 777 155 294
Foto ze zápasu 24.5.2013   Florbal