• Subcribe to Our RSS Feed

Proč LANO? Důvod vzniku, poslání a cíle organizace.

Úno 3, 2014 by     No Comments    Posted under: Nezařazené
LANO existuje, aby na základě křesťanských principů napomáhalo ke kvalitnímu vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní i materiálové.MOTTO:„Náš svět prodělává krizi, ...která bezprostředně souvisí s duchovním stavem soudobé civilizace charakterizovaným... ztrátou jakékoli nadosobní mravní autority a vůbec jakéhokoli vyššího horizontu. Velký odklon od Boha, který v moderní době proděláváme a který nemá v historii obdoby, má své složité duchovní i kulturní příčiny." Václav Havel – Dálkový výslech POSLÁNÍ: Ukázat mladým lidem, že živá víra v Boha je základem pro plnohodnotný a smysluplný život i ve 21. století. Filozofie práce občanského sdružení LANO pramení z myšlenek české reformace a hlásí se k odkazu Jana Husa, J. A. Komenského a České jednoty bratrské. Přestože město Šumperk disponuje řadou aktivit, které jsou zaměřeny na práci s dětmi a mládeží, chyběla nabídka pro středoškolskou mládež a pro děti ze sociálně slabších rodin, a to především ve smyslu zajištění zdravého prostředí a programů na bázi etických hodnot. Skupina převážně mladých křesťanů - přátel z evangelikálních sborů, většinou z církveBratrské jednoty baptistů v Šumperku, mohla díky svým několikaletým zkušenostem v práci s mládeží zmíněné programy nabídnout. Pracujeme na téže adrese tj. M.R.Štefánika 10 v Šumperku v bezúplatně poskytovaných prostorách BJB Šumperk.
Webové stránky BJB Šumperk: http://www.bjb-sumperk.estranky.cz Vzhledem k tomu, že převažující část plánovaných aktivit měla být určena mládeži ze sekulárního prostředí, bylo třeba vytvořit alternativní prostředí, které by umožňovalo neustálý vývoj na všech úrovních a poskytovalo by větší šance k získávání prostředků pro vlastní práci.O založení občanského sdružení přemýšleli někteří její budoucí členové více než rok. Tato iniciativa vznikla z potřeby koordinovat rozšiřující se dlouholetou práci s dětmi a mládeží, která již dlouho přesahovala rámec církve, a také mít možnost soustřeďovat na tuto činnost potřebné finance. O prázdninách v roce 2004 probíhaly intenzivní diskuse založeného přípravného výboru, kdy byla vymezována strategie práce sdružení a byly rovněž plánovány první projekty.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>